סרטון, כללים ותרגולים לשימושכם

הסבר

זמן

צורה

שימוש

דוגמאות

מילות זמן אופייניות

 Present Simple

 הווה פשוט

V1

 1. פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי

 2. אמת כללית או עובדה מדעית

 1. Jane works on her website every day.

2. The earth revolves around the sun.

 usually, seldom, never, always, sometimes,

frequently, every year, often, generally…

 Present Progressive

 הווה ממושך

 am

is + Ving

are

(BE)

 פעולה הנמצאת בעיצומה בהווה

 Jane is working on her website right now.  now, this minute, at the moment, at present, today…

הווה פשוט

צורת הפועל היא V1: פועל מוטה להווה (כגון eat, sleeps, decide, feels).

כשהפועל מתייחס לגוף שלישי יחיד ( he, she, it או משהו שניתן לתאר באמצעות כינויי גוף אלה) יש להוסיף לו s.*

בשאר הגופים יופיע הפועל בצורתו המקורית.

ביטויי זמן (כגון every night) יכולים לשמש נקודת אחיזה טובה לזיהוי הזמן כהווה פשוט.

בנוסף, זכרו שתיאור אמת כללית או עובדה מדעית יתואר בהווה פשוט.

* מומלץ לחזור על כללי האיות העוסקים בהוספת s לפעלים בהווה פשוט

הווה ממושך

משמש לציון פעולות אשר נמצאות בעיצומן בהווה ושהן בעלות אופי מתמשך.

ההווה הממושך מורכב מהפועל BE בצורותיו השונות בהווה – am, is, are (בהתאם לנושא) ואחריו הפועל העיקרי בתוספת ing.*

* מומלץ לחזור על כללי האיות העוסקים בהוספת ing לפעלים בזמנים ממושכים

טיפ לשימוש נכון בזמנים ממושכים

היות שזמנים אלה מתמקדים בפעולה הנמצאת בעיצומה, יופיעו בהם בעיקר פעולות שניתן לראותן בזמן ההתרחשות.

פעולות שאין להן ביטוי חיצוני ואשר לא ניתן לראותן בזמן התרחשותן לרוב יתוארו בזמנים פשוטים:

   רגשות (כגון love, hate, like)

   פעולות חושיות (כגון see, hear, smell)

   פעולות קוגניטיביות (כגון want, know, understand)

פעלים אלו נקראים stative verbs – פעלים המתייחסים בעצם למצבים ולא לפעולות.

כדי להבין ולזכור טוב יותר את השימושים השונים של הזמנים, ניעזר במודל הזמנים הבא:

בבסיס המודל ישנו ציר זמנים (חץ דו-כיווני), וכל קשת מייצגת זמן אחר (עבר, הווה ועתיד).
הווה פשוט (Present Simple) מתאר פעולה המתרחשת בתדירות כלשהי (usually, never, always) ואמת כללית/עובדה מדעית. לכן במודל הזמנים, זמן זה מומחש ע”י חצי העיגול המתפרש על גבי כל ההווה.
הווה ממושך (Present Progressive) מתאר פעולה אשר נמצאת בעיצומה בהווה (now, this minute, at the moment). לכן, במודל הזמנים הוא מומחש ע” הנקודה במרכז חצי העיגול המתפרש על גבי ההווה. זה “הכי הווה שיש”, עכשיו!

חומרי עזר

סיכום הווה פשוט – שימושים, ביטויי זמן, מבנה (להורדה)

סיכום הווה ממושך – שימושים, ביטויי זמן, מבנה (להורדה)

תרגול הווה פשוט

הוספת s (להורדה)

שיבוץ פעלים (להורדה)

ביטויי זמן אופייניים (מקוון)

הווה פשוט כולל משפטי שאלה ושלילה (מקוון)

תרגול הווה ממושך

הוספת ing (להורדה)

שיבוץ פעלים (להורדה)

ביטויי זמן אופייניים (מקוון)

הווה ממושך כולל משפטי שאלה ושלילה (מקוון)

תרגול מעורב

ללא stative verbs (להורדה)

עם stative verbs (להורדה)

הווה פשוט וממושך כולל משפטי שאלה ושלילה (מקוון)