סביל – Passive: הסבר ותרגול

סרטון, כללים ותרגולים לשימושכם

הסבר

מהו משפט סביל?

משפט פעיל הוא משפט שבו מבצע הפעולה הוא נושא המשפט.

לדוגמה: מרי אוהבת את ג’ון

Mary loves John.

משפט סביל הוא משפט שבו סופג הפעולה הוא נושא המשפט.

לדוגמה: ג’ון נאהב ע”י מרי

John is loved by Mary.

 

זיהוי משפט סביל

כל משפט סביל באנגלית יכלול את הצירוף:

be + V3 (+by)

   

הפועל be

הטיות הפועל be הן:

בהווה:

am, is, are

בעבר:

was, were

בעתיד:

(will) be

הטיות נוספות:

been, being

V3

V3 הוא הצורה השלישית של הפועל.

  • הראשונה היא צורת הבסיס של הפועל:

break, sing, want

  • השנייה היא צורת העבר של הפועל:

broke, sang, wanted

  • השלישית היא צורת הסביל וה-perfect:

broken, sung, wanted

בפעלים רגילים צורת ה-V3 תהיה זהה לצורת העבר, כלומר, צורת הבסיס בתוספת ed.

לפעלים יוצאי דופן יש צורות רבות ושונות, אך ברבים מהם צורת ה-V3 תסתיים ב-en.

by

פירוש המילה by בהקשר זה הוא “על-ידי” והיא תבוא לפני מבצע הפעולה, אם הוא מוזכר במשפט.

לדוגמה:

 The politician was criticized by his opponents.

חשוב לזכור שבמשפט סביל לא תמיד יוזכר מבצע הפעולה, שכן הוא פחות חשוב או לא ידוע או מובן מאליו.

לדוגמה:

My bike was stolen.

The thief was arrested.

הפיכת משפט ממשפט פעיל למשפט סביל

  1. נחליף את מיקום הנושא והמושא במשפט המקורי.
  2. נוסיף את מילת היחס by לפני מבצע הפעולה (אם ישנו).
  3. נשנה את הפועל המרכזי לצורת ה-V3 ונשים לפניו be בהטיה המתאימה לזמן הספציפי.

Mary loves John -> John is loved by Mary

 הפיכת משפט ממשפט סביל למשפט פעיל

  1. נחליף את מיקום הנושא והמושא במשפט המקורי.
  2. נוריד את מילת היחס by לפני מבצע הפעולה (אם אין מבצע פעולה, אפשר להשתמש ב-someone או something כנושא).
  3. נסיר את הפועל be ונשתמש בפועל המרכזי בהטיה המתאימה לזמן הספציפי.

An apple was eaten by Bobby -> Bobby ate an apple

An apple was eaten -> Someone ate an apple

שימוש בצורת סביל בזמנים שונים

 

במשפטים סבילים, הפועל העיקרי במשפט יהיה תמיד בצורת ה-V3, לא משנה באיזה זמן מדובר:

Tests are written.

The test is being written.

The test was written.

The test will be written.

לעומת זאת, הפועל be ישתנה בהטייתו, בהתאם לדרישות הזמן הספציפי:

Tests are written.

The test is being written.

The test was written.

The test will be written.

טבלה של צורת סביל בזמנים דקדוקיים שונים

זמן

פעיל

סביל

הווה פשוט

Present Simple

Tom eats bananas.

Bananas are eaten by Tom.

הווה ממושך

Present Progressive

Tom is eating bananas.

Bananas are being eaten by Tom.

עבר פשוט

Past Simple

Tom ate bananas.

Bananas were eaten by Tom.

עבר ממושך

Past Progressive

Tom was eating bananas.

Bananas were being eaten by Tom.

הווה מושלם

Present Perfect

Tom has eaten bananas.

Bananas have been eaten by Tom.

עבר מושלם

Past Perfect

Tom had eaten bananas.

Bananas had been eaten by Tom.

עתיד פשוט

Future Simple

Tom will eat bananas.

Bananas will be eaten by Tom.

צורת V3 של פעלים יוצאי דופן

כדי לכתוב ולבטא נכון משפטים בסביל, יש להכיר את צורת ה-V3 של פעלים רבים.

חשוב בעיקר להכיר את ההטיה של הפעלים הבאים:

(קל יותר לזכור אותם לצד צורת הבסיס שלהם וצורת העבר – V2  – שלהם שהכרנו בשיעור הקודם)

V3

V2

Verb base (V)

arisen

arose

arise

been

was/were

be

beaten

beat

beat

become

became

become

begun

began

begin

broken

broke

break

bred

bred

breed

brought

brought

bring

built

built

build

burnt, burned

burnt, burned

burn

bought

bought

buy

cast

cast

cast

caught

caught

catch

chosen

chose

choose

come

came

come

cost

cost

cost

cut

cut

cut

dealt

dealt

deal

dug

dug

dig

done

did

do

drawn

drew

draw

drunk

drank

drink

driven

drove

drive

dwelt

dwelt

dwell

eaten

ate

eat

fallen

fell

fall

fed

fed

feed

felt

felt

feel

fought

fought

fight

found

found

find

fled

fled

flee

flown

flew

fly

forbidden

forbade, forbad

forbid

forgotten

forgot

forget

forgiven

forgave

forgive

frozen

froze

freeze

got, gotten

got

get

given

gave

give

gone

went

go

grown

grew

grow

hung, hanged

hung, hanged

hang

had

had

have

heard

heard

hear

hidden

hid

hide

hit

hit

hit

held

held

hold

hurt

hurt

hurt

kept

kept

keep

known

knew

know

laid

laid

lay

led

led

lead

left

left

leave

lent

lent

lend

let

let

let

lain

lay

lie

lost

lost

lose

made

made

make

meant

meant

mean

met

met

meet

misled

misled

mislead

mistaken

mistook

mistake

misunderstood

misunderstood

misunderstand

outgrown

outgrew

outgrow

overcome

overcame

overcome

overheard

overheard

overhear

overthrown

overthrew

overthrow

partaken

partook

partake

paid

paid

pay

proven

proved

prove

put

put

put

read

read

read

rebuilt

rebuild

rebuilt

redone

redid

redo

remade

remade

remake

repaid

repaid

repay

reset

reset

reset

retold/p>

retold

retell

rewritten

rewrote

rewrite

rid, ridded

rid, ridded

rid

ridden

rode

ride

rung

rang

ring

risen

rose

rise

run

ran

run

said

said

say

seen

saw

see

sought

sought

seek

sold

sold

sell

sent

sent

send

set

set

set

shed

shed

shed

shown, showed

showed

show

sat

sat

sit

slept

slept

sleep

smelled, smelt

smelled, smelt

smell

spoken

spoke

speak

spelt, spelled

spelt, spelled

spell

spent

spent

spend

split

split

split

spread

spread

spread

stood

stood

stand

stolen

stole

steal

stuck

stuck

stick

struck, stricken

struck

strike

striven

strove

strive

swum

swam

swim

taken

took

take

taught

taught

teach

torn

tore

tear

told

told

tell

thought

thought

think

thrown

threw

throw

trodden, trod

trod

tread

undergone

underwent

undergo

understood

understood

understand

undertaken

undertook

undertake

undone

undid

undo

upset

upset

upset

woken

woke

wake

worn

wore

wear

woven

wove

weave

wept

wept

weep

won

won

win

withdrawn

withdrew

withdraw

withheld

withheld

withhold

written

wrote

write

2024-03-24T12:38:31+02:00

אהבתם? ספרו לחברים!

עבור למעלה