סרטון, כללים ותרגולים לשימושכם

הסבר

עבר פשוט הוא צורת העבר הבסיסית ביותר באנגלית. היא משמשת לדיבור על פעולות, מצבים ועובדות שהתרחשו בעבר, באופן כללי או בנקודת זמן מסוימת, שהרבה פעמים תוזכר במפורש.

Tense

Form

Usage

Examples

Common Time Expressions

 Past Simple

 עבר פשוט

V2

 1. תיאור פעולה שהתרחשה  בנקודה כלשהי בעבר.

 2. ציון אמת כללית או עובדה מדעית בעבר.

 1. Jane worked on her website last night.

 2. One hundred years ago, the average life expectancy of women was 58.

 yesterday, … ago, last… , in 1920, in the 1960s, in the 16th century, when…, during…

צורת הפועל

צורת הפועל בעבר פשוט נקראת 2V. V2 לרוב מורכב מצורת הבסיס בתוספת ed-*, אך ישנם פעלים חריגים רבים:

Bill kissed Jane yesterday.

Fred ate a banana.

kiss הוא פועל רגיל שמקבל ed-,

eat הוא פועל חריג שיש לו צורת עבר מיוחדת – ate.

מומלץ לחזור על כללי האיות העוסקים בהוספת ed לפעלים בעבר פשוט

כדי לכתוב ולבטא נכון משפטים בעבר הפשוט, יש להכיר את צורת ה-V2 של פעלים חריגים רבים.

שימוש

זמן זה משמש לתיאור פעולות שהתרחשו בעבר, בעיקר כשמוזכר מתי בדיוק.

לעיתים קרובות הוא מופיע יחד עם ביטויי זמן המצביעים על נקודה מסוימת בעבר, כגון:

yesterday, last week, two years ago, in 1997, in the 19th century 

זמן זה משמש גם לציון משהו שברור שהתרחש בעבר (למשל, אם המשפט עוסק באדם הקדמון) גם אם אין שימוש בציון זמן מפורש.

ביטויי זמן אופייניים

Yesterday

Last… (Monday / week / month / year…)

(A week / two months / three years…) ago

In (1920, the 1960s, the 16th century…)

When (I was a little girl / she talked to him…)

During (the war / that time…)