TOEFL

שינויים במבחן TOEFL

2023-09-05T21:07:42+03:00

ביולי 2023 נערכו שינויים במבחן TOEFL - פרקי הקריאה וההאזנה קוצרו והמשימה העצמאית בפרק הכתיבה התחלפה במשימת תגובה לדיון אקדמי.

שינויים במבחן TOEFL2023-09-05T21:07:42+03:00

מבחן TOEFL – הגרסה הביתית

2023-08-17T14:20:18+03:00

רבים מנבחני טופל מעדיפים לקיים את הבחינה בסביבה המוכרת והנוחה של ביתם. עבור נבחנים שכאלה החליט ה-ETS, הארגון שמנהל את […]

מבחן TOEFL – הגרסה הביתית2023-08-17T14:20:18+03:00

על פרק הדיבור במבחן TOEFL

2023-08-06T18:11:45+03:00

עבור לא מעט מהנבחנים במבחן ה-TOEFL פרק הדיבור (The Speaking Section) הוא המאתגר ביותר.

גם לנבחנים השולטים בדיבור אנגלית פרק זה […]

על פרק הדיבור במבחן TOEFL2023-08-06T18:11:45+03:00
עבור למעלה