GrammarZone

עבר פשוט – Past Simple: הסבר ותרגול

2024-03-24T12:42:46+02:00

עבר פשוט הוא צורת העבר הבסיסית ביותר באנגלית. היא משמשת לדיבור על פעולות, מצבים ועובדות שהתרחשו בעבר, באופן כללי או בנקודת זמן מסוימת, שהרבה פעמים תוזכר במפורש.

עבר פשוט – Past Simple: הסבר ותרגול2024-03-24T12:42:46+02:00

הגדרת שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים – Countable vs. Uncountable Nouns: הסבר ותרגול

2024-01-12T12:33:49+02:00

שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים מצריכים מגדירים שונים. יודעים איך להגדיר נכון שמות עצם באנגלית? בואו תבדקו את עצמכם.

הגדרת שמות עצם ספירים ושמות עצם בלתי ספירים – Countable vs. Uncountable Nouns: הסבר ותרגול2024-01-12T12:33:49+02:00

הווה פשוט מול הווה ממושך – Present Simple vs. Present Progressive: הסבר ותרגול

2024-03-24T12:41:49+02:00

מהם ההבדלים בין הווה פשוט להווה ממושך? מתי משתמשים בהם? איך הם נראים? מה מילות הזמן המאפיינות אותם ומהם stative verbs? בואו נסדר לכם את הראש.

הווה פשוט מול הווה ממושך – Present Simple vs. Present Progressive: הסבר ותרגול2024-03-24T12:41:49+02:00
עבור למעלה